Dåtidens nyttobeslut – Dagens charm

Staden Visby var under en lång tid väldigt trångbodd. Till slut var de tvungna att komma på något smart. Tanken att utnyttja platsen över gatorna och gränderna var genial. Valvhusen skapade bostäder för flera personer. Nu går valvhusen att räkna på en hand, de som fortfarande finns kvar.

Ingen vet såklart säkert, men det uppskattas att det bodde någonstans mellan 8000-10 000 människor innanför muren. Lägg till ett otal med olika sorters djur. Tidsperioden jag skriver om är under 1200- och 1300-talen. Men även i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet låg siffrorna på något liknande. I modern tid ligger siffran på knappt 3000 boende.