Besök vid fel årstid

Självklart passade vi på att stanna till vid den gamla skolan i Linde och ta oss en bensträckare. När vi ändå hade ”samlat” in en kyrka till i närheten och det fanns tid kvar tills vi skulle få en nyckel till vår hyrda helgstuga i Ljugarn.
Annars har målet varit att besöka Lindeberget när blåelden är som vackrast. Kanske händer det försommaren 2023.

Klinten, som är en av Gotlands största inlandsklintar med sina cirka 30 meter över havet, har en magnifik utsikt över nejden.

Det ska också finnas en möjlighet att se väldigt många kyrktorn från klinten. Nu vandrade inte vi runt någon längre sträcka. Annars hade vi nått två stycken gamla fornborgar från äldre järnålder. Under fuktiga höstar ska det vara gott om svamp häruppe.

Avslutar med en dikt som är hämtad från Holmgrens Hembygdstoner från 1938:

”Och blicken famnar båd´ höjd och dal
Och vita kyrkor ett dussintal
Från Hablingbo till Stånga
Och närmare skymta bland gröna träd
Och vaggande vita fält av säd
De stugor och gårdar många