Sankta Gertrud

På 1400-talet uppfördes Visbys minsta kapell, Sankta Gertrud, som också var yngsta kyrkan som fanns under medeltiden i Visby.

Kyrkan helgades åt Sankta Gertrud av Nivelles, en abbedissa från Belgien, som levde på 600-talet. Kvinnan var en stor beskyddare för trädgårdsmästare och resenärer. Jag läste att hon även var beskyddarinna mot råttor. Med tanke på stora sädesmagasin behövdes hon säkert.

Det fanns tre ingångar till kapellet. Denna ingång var troligen huvudingången till kapellet som blev en klosterkyrka för Solberganunnorna.

I mitten ser du helgonet med en kyrka i famnen. Vapensköldarna vid sidan om henne syftar på länsherren på Wisborgs slott, Ivar Axelsson Tott, som bekostade uppförandet av kapellet. Ivar var gift med den svenska kungadottern Margareta Karlsdotter Bonde.

All verksamhet upphörde och klosteranläggningen förstördes den 12 maj 1525 när lübeckarna stormade Visby. Ruinen är inte öppen för besök.

Lübeckerbräschen

Solen höll på att sjunka och skuggorna tog mer och mer över. Vi hade gått längs strandpromenaden och vikt upp mot norra ringmuren. Målet var att visa upp en speciell del av den berömda ringmuren runt Visby innerstad.

Som du kan se är den norra muren betydligt lägre här. Den här biten har sedan länge kallats Lübeckerbräschen. Det finns tre huvudspår om vad som hänt på denna plats.

A. Visby anfölls 1525 av lübeckarna. Den folkliga traditionen berättar att muren revs ner. Det har vid muren hittats ett stort antal pilspetsar vid arkeologiska utgrävningar. Vid samma krigiska tillfälle brändes stora delar av Visby och kyrkor och kloster plundrades.

B. Andra är mer inne på denna ”sanning”. Ett sadeltorn som fanns på sträckan rasade och drog med sig en del av muren. Eftersom muren här ligger på ett sju meter djupt lerlager så orsakade det att grunden rörde på sig.

C. De har vid grundliga undersökningar kommit fram till att vissa murpartier tycks ha uppförts under stor brådska. Fanns ordet ackord redan då? Rör vi oss i nutid med ett medeltidsord? Ack ja den som vet. 😉

Så här ser det ut från insidan. Vi befann oss denna vackra novemberlördag (12/11) en bit upp på Silverhättan. Det är inte så dumt att tanka energi och samtidigt få njuta av sol, hav, höstfärger och en dos historia. Allt helt gratis.