Skansen Havfsfrun

Vi har fortfarande lite kvar att visa runt Södermur i kategorin Portar & Torn. Därför promenerande vi en aprilsöndag neråt på utsidan av Nordens äldsta bevarade profana byggnad, den alltid imponerande medeltidsmuren.

Ett av våra delmål var att gå uppför trappan som du ser till höger.

Det hade gått väldigt dåligt för Karl XII i Ryssland. Jag syftar mest på det berömda slaget i Poltava 1709. Efter det var de rädda för att ryssarna skulle anfalla Sverige. Dåvarande landshövdingen och militärbefälhavaren på Gotland, Anders Sparrfelt fick i uppdrag att förstärka Visby försvarsverk.

Bönder sattes på dagsverken. Sparrfelt lyckades få 40-50 kanoner till Gotland genom att tigga från örlogsfartyg som låg ankrade i Slite för att proviantera. 8 st kanoner hamnade häruppe på Bastionen Skansen Hafsfrun 1712-1713.
Det fanns två huvudsyften. Dels hålla koll på hamninloppet. Men också förstärka Södermur som var i uselt skick efter att danskarna varit här och sprängt 1679.