Hjulkorsgraven i Stenkyrka


En fin byggnad med förgätmigej och gullviva utanför knuten. Strax intill parkerade vi bilen och förflyttade oss i våra tankar, många år tillbaka i tiden.

Det är Stenkyrka hembygdsförening som vårdar hjulkorsgraven som är från 300-400 efter Kristus.

Egentligen låg graven under landsvägen. När det skulle bli en ny vägsträckning beslutades det, att det skulle göras en arkeologisk utgrävning och att graven skulle restaureras på denna plats.
Vid mätningen kom de fram till att graven var 17 meter i diameter. I gravens mittröse hittades två kalkstenskistor som var plundrade.

Endast lite brända ben och bronsfragment fanns kvar i kistorna.

Jag tror du förstår var termen hjulkorsgrav kommer ifrån. Mellan mittröset och gravkanten ligger runda stenar formade som ekrar i ett hjul.

Allting är relativt. För mindre än en timme senare studerade vi en ”modern” ödekyrka från 1200-talet och just nu lyser solen som den gjort i exakt … 😉