86. Gerum kyrka

Inget landskap i Sverige har så många medeltida kyrkor som Gotland, 92 stycken och dessutom 3 ödekyrkor. Vår plan är att åka runt till dem alla och med kamerans och fantasins hjälp förflytta oss många hundra år tillbaka i tiden. Säkrast är att besöka kyrkorna den 15 maj till 15 september för då är de öppna dagtid.
Vilken fantastisk kulturskatt. Tack ”snälla” Valdemar Atterdag för att du inte gav dig på dem också, som du gjorde med alla, utom S:ta Maria, i Visby. 😉

Gerum kyrka är en av de 17 absidkyrkorna på Gotland. Kyrkklockan från tiden före 1250 ska vara en av öns äldsta.

Kyrkobyggnadens äldsta del är koret med absid från 1100-talets senare del. Långhuset tillkom vid 1200-talets slut.

Predikstolen är daterad 1699. Ser du att baldakinen (takhimmeln) har formen av en krona?

Den välbevarade dopfunten från 1100-talet med reliefer ur Kristi barndomshistoria är tillskriven Majestatis verkstad.

Triumfkrucifixet i triumfbågen är också från 1100-talet. Kyrkan har totalt tre krucifix. De två andra är moderna och är från 1200-talet respektive 1300-talet. 😉

Altartavlan med nattvarden målades 1667.

De många kalkmålningarna är från tre olika perioder, som sträcker sig från 1200-talet och fram till slutet av 1700-talet.

Glasmålningen som finns i södra korfönstret, föreställande S:t Olof den helige, är från 1300-talet.

Tänkvärda ord:
”Man känner inte igen de riktigt viktiga ögonblicken i sitt liv – inte förrän det är försent.”
Agatha Christie