Visby Springbrunn – konstens stafettpinne

2001 kom Visby Springbrunn till Södertorg. Om klockan skruvas tillbaka till en beställning från Gotlands Bank 1916, får du startskottet när skulptören Carl Fagerberg fick uppdraget av banken, att utföra springbrunnen. Materialet är kalksten. Platsen för konstverket var fram till 1946 S:t Hansplan. Detta år flyttade skolkontoret in i bankens lokaler. Då behövdes fler parkeringsplatser till personalen. Konstverket hamnade därför i gömmorna under många år. 1983 kom konsten i ropet i Visby. Ny utsmyckning planerades. Då kom Springbrunnen fram igen. Skulptören Istvan Varga fick uppdraget att snygga till (restaurera) fontänen med sina reliefer. Denna gång blev platsen Visby Hamn. Där fick konstverket tyvärr inte samma uppmärksamhet. Åren rann iväg. 2001 nådde den alltså sin nuvarande plats på torget innanför Söderport. Förra året var det åter dags för konservering, rengöring och lagning.

Fyra gudar är representerade som reliefer med motiv ur den grekiska och romerska mytologin. Dessutom finns det fyra reliefer med fiskar.
Poseidon/Neptunus – havets gud.
Hera/Demeter – himlens drottning, växtlighetens och mödrarnas gudinna.
Hermes/Mercurius – gudarnas budbärare samt beskyddare för handel och köpmän.
Hefaistos/Vulcanos – eldens, smedarnas och vulkanernas gud.
OBS: Grekiska namnet först. Därefter den romerska motsvarigheten.

Fotnot:
Carl Fagerberg levde mellan 1878 och 1948. Han bodde och arbetade främst i Sundbyberg. Tre kyrkor som hans konstverk finns i är; Svenska kyrkan i Paris, Swedenborgskyrkan i Stockholm och Luleå Domkyrka. För mig är han mest känd för sina skulpturer av idrottare. För andra är det kanske djur. Offentliga byggnader som inhyser konst av Fagerberg är telegrafhusen i Göteborg och Örebro och Katedralskolan i Linköping.